Bygge-, anlæg og GLS

Hvad er nyt med lønnen efter 1. maj

Gældende for overenskomster mellem 3F og Dansk Byggeri 

Efter 1. maj skal du være opmærksom på følgende på din lønseddel/akkord:

  • Din SH konto stiger med 1% og hedder nu 10,90% 
  • Udbetaling for SH og feriefridage 1.300,- kr. pr. dag
  • Din sygeløn stiger med 2,50 kr. til 149,50 kr. pr. time, dog kun 147,50 kr. for bygnings-overenskomsten (efter 3 måneders ansættelse)
  • Er du sygemeldt kan du ikke opsiges de første 8 uger. (efter 4 måneders ansættelse, dog ikke ved tilskadekomst)
  • Du har ret til at få fri til barnets 2. sygedag og lægebesøg. Friheden herfor betales af din egen SH konto.
  • Dine akkordpriser stiger med 2,1%
  • Din fremtidige ansættelseskontrakt skal cpr. nr. ændres til fødselsdato f.eks. 01-01-99
  • Er du folkepensionist i arbejde, kan du få hele din arbejdsmarkedspension udbetalt som løn.

Fra 1. juli bliver forældreorloven for fædre udvidet fra 5 uger til 8 uger + 3 uger til deling mellem begge forældre, stadig med fuld lønkompensation, inden barnet bliver 1 år.

 

Dansk Byggeri og 3F er enige om at forsøge og få forbedret arbejdsmiljøet ad politisk vej, ved at gå i en fælles dialog med beskæftigelsesministeren og arbejdstilsynet.

Der udarbejdes en aftale vedrørende ret til uddannelse i forbindelse med opsigelse efter 6 måneders ansættelse. Aftalen beror på politisk accept/lovgivning vedrørende betaling via bygge- og anlægsbranchen udviklingsfond, som skal godkende de indsendte ansøgninger fra firma og medarbejder.

 

Er du i tvivl eller har spørgsmål så ring til 

Lars på tlf. 30676331, Klaus på tlf. 30676332 eller Morten på tlf. 30676333.

 

streg 

Få større indflydelse på din arbejdsdag i fællesskabet

Har i en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant i firmaet? Hvis ikke, hvorfor?

Hvis hverdagen på arbejdspladsen ikke skal være din egen lange seje kamp, så læs videre og få en mulig løsning på problemet.
    Overenskomsten siger at hvis firmaet har 5 medarbejdere eller mere har i ret til at vælge en tillidsmand eller sikkerhedsmand ud fra jeres midte, altså en organiseret kollega.
    Ud fra ovennævnte regler skal i også vælge en arbejdsmiljørepræsentant som skal medvirke at i får et godt arbejdsmiljø i et langt arbejdsliv.
    Når i har valgt skal 3F registrerer valget. Så sørger vi i 3F for at den Tillidsvalgte bliver klædt på til gavn for fællesskabet.

AMR-TR

Menu