Grafisk Gruppe

Begge de grafiske overenskomster blev vedtaget med stort flertal da 85% stemte ja. Stemmeprocenten var på 61,3%.

Satsstigninger og nyt om feriefridage kan læses på næste side. Når de nye overenskomster er optrykt vil vi sørge for, at de tilgår de grafiske ansatte.

Vi afholdte efterfølgende en lille konkurrence om vores stemmetal tilbage fra 2010, og flg. aktive medlemmer har alle modtaget hver 2 biografbilletter:

Peter Larsen, Henrik Kjær, Lone Michelsen, Kim Madsen, Lars Henrik Pedersen, Ulla Poulsen, Vivi Haun, Finn Jeppesen, Gitte N. Pedersen, Majbritt Laursen, Eva Evers og Lone Nørgaard.

 

De rigtige svar fra 2010 var i øvrigt:

Stemmeprocenten var på 87,8% - ja, vi har jo tradition for høj stemmedeltagelse 😊

Ja-stemmer udgjorde kun 3,8% - vi var i 2010 ude i en stor NEJ-kampagne 😊

 

God beskæftigelse under Corona

De grafiske arbejdspladser har generelt haft en god beskæftigelse under Corona-krisen. Man har ikke opsagt ansatte, haft arbejdsfordeling eller brugt hjælpepakker

Til gengæld har man på bl.a. Peterson og CCL ansat ekstra folk, og vi håber nu på, at den gode udvikling kan fortsætte året ud.

 Jan Guldmann, gruppeformand

 

Menu