Privat Service Gruppe

CORONA coronavirus 

Som I sikkert alle er bekendte med, så blev vi i 3F sendt på hjemmearbejde, allerede dagen før Mette Frederiksen lukkede landet, for at sikre at afdelingen kunne servicere medlemmerne på en tryg og forsvarlig måde.

Servicegruppens medlemmer blev hårdt ramt, da man fra den ene dag til den næste, lukkede samtlige hoteller, restauranter og cafeer uden varsel og man sendte samtlige medarbejderne hjem uden sikkerhed for noget som helst, mens det på samme tid, lød ganske flot, at de offentlig ansatte blev sendt hjem med fuld løn. Hvilket dog ikke var tilfældet for de fleste på 3F overenskomsterne. 3F´erne var med til at holde Danmark kørende under hele Coronakrisen.

Vi fik meget travlt i servicegruppen. Der skulle laves diverse organisationsaftaler, hjemsendelsesaftaler, fællesaftaler og lokalaftaler og vi havde telefonstorm af frustrerede medlemmer og arbejdsgivere. Aftaler som blev indgået den ene dag, blev ændret den næste af regeringens tiltag. Det var totalt kaos, både for os og for medlemmerne.

I Randers kommune var det ganske få 3F'ere, der blev hjemsendt. Alle der arbejdede udendørs kunne stadig komme på job og en del af skolerengøringspersonalet blev sendt ud på ekstra coronarengøring på plejecentrene, da skolerne kun kørte med et nødberedskab. 

 

Affaldsterminalen blev en af de arbejdspladser der mærkede en ekstra stor belastning i forbindelse med corona hjemsendelserne. Randrusianerne har fået ryddet op på lofter og i kældre, hvilket har betydet et øget pres på medarbejderne under hele nedlukningen.

På Regionshospitalet i Randers har der heldigvis ikke været ret mange tilfælde af Corona patienter, men det har alligevel betydet en del omlægninger af vagtplaner, fridage, ferier,  m.v. for serviceafdelingens ansatte, med den begrundelse at man skulle være på forkant med situationens udvikling.

Gruppeformand 

Susanne Hansen 

streg 

 

tjekliste for lærlinge og elever - lille 

 

 

 

  

Menu