A-kasse

Skærm billede 720_001 
 A-kassens kerneydelser er at udbetale dig de ydelser
du har krav på efter gældende regler:

  • Dagpenge
  • Feriedagpenge
  • Efterløn

Vi hjælper dig gerne med

  • uddannelsesmuligheder
  • jobplaner

A-kassereglerne er indviklede. Vi er til for at hjælpe dig med
at finde ud af dem. Vi har et godt samarbejde med
jobcenteret. Vores vejledning og rådgivning tager
udgangspunkt i din situation, uanset om du er i arbejde eller
du er arbejdsløs. I de situationer, hvor vi ikke kan hjælpe dig,
kan vi måske fortælle dig, hvor du kan hente hjælp.

Er du i tvivl om noget: Spørg os!

Menu