Ordinær Generalforsamling i 3F Sydfyn 2021

Torsdag d. 25 marts 2021 
 
Program for aftenen
Kl.16.30 Dørene åbnes, hvor der er indskrivning.
Kl. 17.00 Debatmøde med folketingsmedlem (A) Bjørn Brandenborg.
Kl.18.00 Spisning. Ved deltagelse i spisningen, skal man tilmelde sig i 3F Sydfyn, Senest torsdag den 18. marts
2021 på tlf. 70300820 eller sydfyn@3f.dk
Kl. 18.00 Generalforsamling
Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmeudvalg
3 Bestyrelsens beretning
4 Regnskab for 2020 – rapport fra bilagskontrollanter
5 Orientering om budget 2021
6 Indkommende forslag
7 Fastsættelse af kontingent
8 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
9 Valg af 6 bestyrelsessuppleanter
10 Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter
11 Valg af fanebærer og -suppleant
12 Valg af revisionsfirma
13 Eventuelt
Vigtigt!!!
Forslag skal være hos 3F Sydfyn
Torsdag d. 11 marts 2021 kl.10
Beretning mm. kan afhentes i 3F Sydfyn fra torsdag d. 18 marts 2021.

Menu