Om afdelingen

3F Sydfyn er en moderne fagforening, som er dannet ved sammenlægning af SiD Fåborg/Broby, SiD Kværndrup, SiD Ærø, SiD Tranekær, SiD Rudkøbing, SiD Sydlangeland, SiD Svendborg, KAD Fyn og senere er RBF og TIB Industri også kommet med..  

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund.  

Afdelingen har ca. 4.500 medlemmer.  

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i  Faaborg/Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg kommuner, samt træindustriarbejdspladser i Odense, Nyborg og Kerteminde kommuner.

DSC_0083

Fagforeningens formål er:

  • At organisere alle lønmodtagere inden for Fagligt Fælles Forbunds organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område.
  • At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser.
  • At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold – herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster.
  • At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere, samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter.
  • At udøre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed.
  • At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne.
  • At fremme et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
  • At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf.

Kontor
Afdelingen har kontor i Svendborg, Faaborg, Rudkøbing.

Menu