3F Vejles vision, mission og værdier

VISION

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

Din fremtid – vores opgave

MISSION
3F VEJLE GØR EN FORSKEL - TÆT PÅ DIG

Vores overenskomster sikrer medlemmerne uddannelse, godt arbejde med et
sikkert arbejdsmiljø og en ordentlig løn. Alle medlemmer får den service, de
har behov for.
3F Vejle er tæt på vores medlemmers dagligdag med en stærk og velfungerende lokal
fagforening, dygtige tillidsvalgte, fokus på arbejde og fag samt nye værdiskabende
muligheder. Vi kender de lokale arbejdspladser og skaffer medlemmerne job. Derfor har vi hvert år en høj medlemstilfredshed.

 

3F Vejle er en troværdig og respekteret samarbejdspartner, som man ikke kan komme
uden om. Vi leverer løsninger med udgangspunkt i medlemmernes hverdag,
veldokumenteret viden og en grundlæggende tro på social retfærdighed
som bærende element i det danske og vejlensiske samfund. 3F Vejle tager ansvar for udviklingen på arbejdsmarkedet i Vejle og omegn via aftaler med arbejdsgiverne og i dialog med de politiske partier.

 

I 3F Vejle har vi respekt for fællesskabets beslutninger om retning og mål og tillid
til hinandens kompetencer. Vores styrke er medlemmernes, de tillidsvalgtes
og medarbejdernes engagement og initiativkraft. Vi samarbejder på tværs i afdelingen, fordi det giver bedre løsninger. Derfor har vi dygtige og glade medarbejdere, der er stolte af at arbejde for og med 3F Vejles medlemmer.


VÆRDIER

3F Vejle vil i forhold til sine samarbejdspartnere og medarbejdere være kendt for: 

 • Fællesskab

 • Tillid

 • Nyskabelse    

 • Kompetent samarbejde    

 • Troværdighed    

 • Høj kvalitet    

 • Handlekraft    

 • Åbenhed


   3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

  3F Vejle25%

  · Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle ·
  · Tlf. 70 300 910 · Fax. 70 300 911 · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk ·
  Danmarks Stærkeste Fagforening
  Din fremtid - Vores opgave


Menu